Các ấn phẩm về đầu tư

Bạn đang cần mở rộng đầu tư tại một địa điểm khác; bạn cần thông tin liên quan đến việc đầu tư tại Đức? Tất cả thông tin cần thiết hướng dẫn các nhà đầu tư mở rộng thị trường tại Đức, bạn có thể tìm thấy thông tin hữu ích trong các ấn phẩm dưới đây:

 guide for investors  brochureservicefunding

flyer industryautomative

Thông tin về Bavaria

Bavaria có tất cả những gì bạn cần: phong cảnh tuyệt đẹp, nền văn hóa lâu đời hàng thế kỷ, phong tục, lễ hội, triển lãm hiện đại, bảo tàng, kiến trúc cũng như những lâu đài và cung điện hoàng gia, cùng với lối sống...

Đầu tư

Xuất khẩu năm 2011 đạt được 160 tỷ € (+11%), cộng đồng doanh nghiệp Bavaria đã sản xuất ra các sản phẩm được ưa chuộng nhiều nhất trên thị trường thế giới. Điều này đã làm nên một “khu vực công nghệ cao...

Dịch vụ

Tham dự hội chợ Đức là trung tâm hàng đầu của thế giới về hội chợ thương mại quốc tế. Tham dự hội chợ thương mại là một phần rất quan trọng và chi phí hiệu quả cho các nỗ lực tiếp thị của công ty...